​Blockchain geeft ons meer ruimte tot nadenken

Donderdag 5 oktober was er een bijeenkomst in Houten met als onderwerp: Kansen Blockchain voor de overheid.

De bijeenkomst was georganiseerd door Caesar Experts. Een van de sprekers was Paul Bessems. Paul is pionier, Blockchain Consultant en (co-)auteur van negen managementboeken. Hij is een expert op het gebied van Blockchain Organiseren. Hij helpt organisaties bij de transitie: ‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’ en met de vraag: Wat betekent Blockchain Organiseren voor onze organisatie en hoe kunnen we hiermee starten?’

blockchain1

DutchCowboys