Lega én Vijfsterren eisen Italiaans premierschap op

Ook de Vijfsterrenbeweging vindt dat ze aan zet is om een Italiaanse regering te vormen. Eerder eiste ook de rechts-radicale partij Lega het recht op om een regering samen te stellen, en die te leiden. Daardoor lijkt het land af te stevenen op een moeilijke regeringsvorming.
De Standaard : Ds Live