Tien

Overmatig water- en chemicaliën gebruik, overproductie en het onvermogen om met reststoffen om te gaan – de kleding- en textielindustrie wil zo graag stappen vooruit zetten, maar loopt eigenlijk ver achter wat betreft processen en milieubewustzijn. Toch is het ook een industrie waarin baanbrekende innovaties plaatsvinden, waaronder grondstofbesparende alternatieven voor…